Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong ba nhiệm vụ chính của Bệnh viện,
giúp duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo cũng như chất lượng khám chữa bệnh.
Hoạt động NCKH được Ban Giám đốc Bệnh viện chú trọng phát triển và
đưa vào nhiệm vụ bắt buộc đối với mỗi nhân viên y tế
đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
Nghiên cứu khoa học

Xem chi tiết

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong ba nhiệm vụ chính của Bệnh viện,
giúp duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo cũng như chất lượng khám
chữa bệnh. Hoạt động NCKH được Ban Giám đốc Bệnh viện chú trọng
phát triển và đưa vào nhiệm vụ bắt buộc đối với mỗi nhân viên y tế
đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
Nghiên cứu khoa học
Với chức năng là cơ sở giảng dạy thực hành, đào tạo là một trong những
hoạt động nòng cốt của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM,
nhằm tối ưu công tác đào tạo, Bệnh viện đa dạng hóa các loại hình đào tạo
để đáp ứng các yêu cầu về đào tạo của nội bộ, của các cơ sở y tế khác
và của học viên nước ngoài.
Đào tạo

Xem chi tiết

Với chức năng là cơ sở giảng dạy thực hành, đào tạo là một trong những hoạt động nòng cốt
của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhằm tối ưu công tác đào tạo, Bệnh viện đa dạng hóa
các loại hình đào tạo để đáp ứng các yêu cầu về đào tạo của nội bộ, của các cơ sở y tế khác và
của học viên nước ngoài.
Đào tạo
Với kinh nghiệm nhiều năm trong quản lý và điều hành các sự kiện khoa học,
cùng với đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, năng động, sách tạo và có sự gắn bó
lâu dài trong lĩnh vực tổ chức sự kiện khoa học đào tạo,
đây là một trong những thế mạnh của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
Sự kiện

Xem chi tiết

Với kinh nghiệm nhiều năm trong quản lý và điều hành các sự kiện khoa học,
cùng với đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, năng động, sách tạo và có sự gắn bó
lâu dài trong lĩnh vực tổ chức sự kiện khoa học đào tạo, đây là một trong
những thế mạnh của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
Sự kiện
Trong xu thế hội nhập và quốc tế hóa, việc mở rộng hợp tác quốc tế
với các đối tác Viện – Trường uy tín trong khu vực
và trên thế giới là một định hướng tất yếu của tất cả cơ sở y tế tại Việt Nam.
Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết

Trong xu thế hội nhập và quốc tế hóa, việc mở rộng hợp tác quốc tế với các
đối tác Viện – Trường uy tín trong khu vực và trên thế giới là một định hướng
tất yếu của tất cả cơ sở y tế tại Việt Nam.
Hợp tác quốc tế

Được thành lập từ năm 1994, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình kết hợp Viện-Trường đầu tiên của Việt Nam, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước khẳng định vị thế của một bệnh viện đại học tiên phong.

Hoạt động Khoa học và Đào tạo đã, đang và sẽ thực sự trở thành mũi nhọn của Bệnh viện bên cạnh công tác khám chữa bệnh. Nhằm thông tin một cách đầy đủ và chi tiết nhất đến Quý Thầy Cô, Quý đồng nghiệp và các em sinh viên về những hoạt động sẽ diễn ra cũng như những chủ trương liên quan….

Xem chi tiết

Đào tạo cấp giấy chứng nhận

Đào tạo cấp chứng chỉ

Sự kiện khoa học

5.888
HỌC VIÊN NĂM 2023
270
SỰ KIỆN KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023
105
BÀI BÁO QUỐC TẾ NĂM 2023

Nghiên cứu khoa học

Chính sách hỗ trợ hoạt động 

Bệnh viện có chính sách hỗ trợ kinh phí cho viên chức đang công tác tại Bệnh viện khi tham gia các hoạt động NCKH: Công bố quốc tế bài báo khoa học…

Các đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài cấp Cơ sở, đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ, đề tài cấp Bộ Y tế, đề tài cấp Nhà nước và đề tài thử nghiệm lâm sàng…

Hợp tác nghiên cứu

Viện/Trường/Trung tâm
Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh

Thu thập số liệu NCKH

Quy định về hồ sơ
Nghiên cứu viên (NCV) cần chuẩn bị các hồ sơ…

 

Hợp tác quốc tế

Bệnh viện luôn đẩy mạnh việc mở rộng và củng cố mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Từ năm 2013 đến nay, Bệnh viện đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 40 Viện – Trường – Tổ chức quốc tế và đã gửi 547 lượt viên chức đi đào tạo nước ngoài để tiếp thu các kiến thức, kỹ thuật mới nhất trong chẩn đoán và điều trị. Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thiết lập được quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Nhật Bản, Pháp, Ý, Hoa Kỳ…

Xem chi tiết