Phòng Khoa học và Đào tạo

Giới thiệu

Được thành lập từ năm 1994, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình kết hợp Viện-Trường đầu tiên của Việt Nam, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước khẳng định vị thế của một bệnh viện đại học tiên phong.

Hoạt động Khoa học và Đào tạo đã, đang và sẽ thực sự trở thành mũi nhọn của Bệnh viện bên cạnh công tác khám chữa bệnh. Nhằm thông tin một cách đầy đủ và chi tiết nhất đến Quý Thầy Cô, Quý đồng nghiệp và các em sinh viên về những hoạt động sẽ diễn ra cũng như những chủ trương liên quan, Phòng Khoa học và Đào tạo xây dựng website này để cung cấp những thông tin chính về:

  • Nghiên cứu khoa học
  • Đào tạo
  • Hợp tác quốc tế
  • Chỉ đạo tuyến.

Ban biên tập kính mong nhận được những ý kiến phản hồi, góp ý xây dựng để hoạt động Khoa học và Đào tạo của Bệnh viện ngày càng phát triển hơn.

Trân trọng kính chào.

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi​

Tầm nhìn

Góp phần đưa Bệnh viện trở thành một hình mẫu về đào tạo, chỉ đạo tuyến; nghiên cứu khoa học; phát triển, ứng dụng công nghệ dẫn đầu Việt Nam và hội nhập với thế giới.

Sứ mệnh

Kiến tạo một môi trường thuận lợi nhất cho các hoạt động nghiên cứu khoa học; phát triển, ứng dụng công nghệ; đào tạo và chỉ đạo tuyến.

Giá trị cốt lõi

  • Năng động: Chủ động, tích cực, nhanh chóng cập nhật những xu thế mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Bệnh viện.
  • Sáng tạo: Liên tục tìm kiếm, định hướng và xây dựng những hướng đi mới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  • Chuyên nghiệp: Tinh thần, thái độ, tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học kết hợp giữa nắm vững về chuyên môn với thông thạo quy trình, quy định, quản trị hiện đại.
  • Nhân văn: Luôn đề cao mối quan hệ nhân ái giữa đối tác, đồng nghiệp, thầy trò, thầy thuốc và bệnh nhân, thầy thuốc và cộng đồng.