Hợp tác nghiên cứu

Viện/Trường/Trung tâm

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM

Viện Di truyền Y học

Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU)

Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai