NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chính sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học​

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong ba nhiệm vụ chính của Bệnh viện, giúp duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo cũng như chất lượng khám chữa bệnh. Hoạt động NCKH được Ban Giám đốc Bệnh viện chú trọng phát triển và đưa vào nhiệm vụ bắt buộc đối với mỗi nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Bệnh viện có chính sách hỗ trợ kinh phí cho viên chức đang công tác tại Bệnh viện khi tham gia các hoạt động NCKH:

Xem chi tiết

105
BÀI BÁO QUỐC TẾ NĂM 2023
1
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ/TỈNH NĂM 2023
177
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Hợp tác nghiên cứu​

Đề tài nghiên cứu khoa học

Viện/Trường/Trung tâm

Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh

Xem chi tiết

Đề tài cấp Cơ sở

Đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ

Đề tài cấp Bộ Y tế

Đề tài cấp Nhà nước

Đề tài thử nghiệm lâm sàng

Xem chi tiết

Thông tin liên hệ

Phạm Thị Quỳnh Như

  • Phòng Khoa học và Đào tạo (lầu 4, khu A)
  • Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  • 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
  • ĐT: (028) 39525384
  • Email: nhu.ptq@umc.edu.vn

Nguyễn Xuân Quỳnh

  • Phòng Khoa học và Đào tạo (lầu 4, khu A)
  • Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  • 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
  • ĐT: (028) 39525384
  • Email: quynh.nx@umc.edu.vn