Hội đồng đạo đức

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học ban hành kèm theo Quyết định số 1263 ngày 28/04/2023.

Các quy trình:

STT

Tên quy trình

Biểu mẫu

     1.      

Quy trình bảo mật thông tin

– Biểu mẫu cam kết bảo mật thông tin

     2.      

Quy trình lựa chọn chuyên qua tư vấn

– Thỏa thuận tư vấn chuyên môn

      3.      

Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ nghiên cứu

– Phiếu tiếp nhận hồ sơ

– Đơn đề nghị thẩm định

     4.      

Quy trình thẩm định hồ sơ nghiên cứu quy trình rút gọn

– Phiếu nhận xét, đánh giá đề cương nghiên cứu

– Bản tổng hợp phiếu đánh giá đề cương nghiên cứu theo quy trình rút gọn

     5.      

Quy trình thẩm định hồ sơ nghiên cứu quy trình đầy đủ

– Phiếu nhận xét, đánh giá đề cương nghiên cứu

     6.      

Quy trình tổ chức cuộc họp

– Thư mời

– Biên bản họp

     7.      

Quy trình xử lý báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng trong nghiên cứu

– Báo cáo AE/SAE

– Phiếu đánh giá báo cáo AE/SAE

– Biên bản họp đánh giá SAE

     8.      

Quy trình xử lý vi phạm đề cương nghiên cứu

– Báo cáo vi phạm/sai lệch/không tuân thủ đề cương

– Công văn thông báo vi phạm đề cương

     9.      

Quy trình xử lý khiếu nại và yêu cầu của đối tượng nghiên cứu

– Tất cả hồ sơ liên quan đến việc xử lý khiếu nại và yêu cầu của đối tượng nghiên cứu.

 10.      

Quy trình kiểm tra điểm nghiên cứu

– Tất cả hồ sơ liên quan đến kiểm tra điểm nghiên cứu.

Thông tin liên hệ hỗ trợ:

Văn phòng Hội đồng Đạo đức, Lầu 4, Khu A-Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

ĐC: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Email: hoidongdaoduc@umc.edu.vn

ĐT: (028) 3952 5384