Đài Loan

National Taiwan University Hospital

Có thế mạnh về Hồi sức tích cực, Tim mạch…

Thông tin tham khảo: https://www.ntuh.gov.tw

Taipei Veterans General Hospital

Có thế mạnh về Ngoại thần kinh, Thần kinh, Lão khoa, Vật lý trị liệu, Tim mạch… 

Thông tin tham khảo: https://www.vghtpe.gov.tw

Taichung Veterans General Hospital

Có thế mạnh về Nội tiết, Ghép thận…

Thông tin tham khảo: https://www.vghtc.gov.tw

Kaohsiung Veterans General Hospital

Thông tin tham khảo: https://eng.vghks.gov.tw  

Cả 3 bệnh viện tại Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng thuộc hệ thống Bệnh viện Đa khoa Vinh Dân (Veterans General Hospital) đều đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và được chính phủ Đài Loan chỉ định là hệ thống y tế trực tiếp hỗ trợ chuyên môn, đào tạo… cho miền Nam Việt Nam.

Các bệnh viện này sẽ tiếp nhận đào tạo viên chức với các mức hỗ trợ khác nhau (hỗ trợ chi phí đào tạo, chi phí lưu trú, chi phí vé máy bay…) tùy theo nguồn kinh phí được phân bổ từ chính phủ Đài Loan. 

KAOHSIUNG MEDICAL UNIVERSITY CHUNG-HO MEMORIAL HOSPITAL

Thông tin tham khảo: https://www.kmuh.org.tw

Từ tháng 05/2022, Bệnh viện Tưởng niệm Chung-Ho Đại học Y khoa Cao Hùng đã được chính phủ Đài Loan bổ sung vào hệ thống y tế trực tiếp hỗ trợ chuyên môn, đào tạo… cho miền Nam Việt Nam, cùng với hệ thống các Bệnh viện Đa khoa Vinh Dân Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng.

Taiwan International Healthcare Training Center (TIHTC)

Thông tin tham khảo: https://tihtc.org.tw  

Là Trung tâm đào tạo trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi (Ministry of Health and Welfare) Đài Loan, Trung tâm nhận đào tạo hầu như tất cả các đối tượng nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, kỹ sư, paramedic…) theo các chương trình đào tạo cố định và theo nhu cầu. 

Các chương trình đào tạo cố định (Project Training): 

 • International Acupuncture and Traditional Medicine 
 • Emergency Care and Burn Injuries Management  
 • Healthcare Management and National Health Insurance 
 • Digital Health 
 • Các chương trình đào tạo lâm sàng từ 03 – 12 tháng tùy theo nhu cầu/ kế hoạch học tập của ứng viên: Ứng viên phải nộp bộ hồ sơ đầy đủ trước ngày dự định bắt đầu học ít nhất là 12 tuần. 
 • Các bệnh viện đối tác của TIHTC: TIHTC có mạng lưới bệnh viện đối tác trải dài khắp Đài Loan bao gồm 26 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Ministry of Health and Welfare affiliated hospitals) và 32 bệnh viện khác (32 medical centers and regional hospitals), trong đó có những bệnh viện hàng đầu Đài Loan như:
 • Cathay General Hospital
 • Changhua Christian Hospital
 • Far Eastern Memorial Hospital
 • Lo-Sheng Sanatorium and Hospital, Ministry of Health and Welfare
 • Mackay Memorial Hospital
 • National Taiwan University Hospital
 • Shin Kong Memorial Wu Ho-Su Hospital
 • Martin De Porres Hospital
 • Taichung Veterans General Hospital
 • Taipei Veterans General Hospital
 • Taipei Tzu Chi Hospital, Buddist Tzu Chi Medical Foundation
 • Taipei Municipal Wanfang Hospital (Managed by Taipei Medical University)