Nhật Bản

National Center for Child Health and Development

Hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực Ghép gan trẻ em

Thông tin tham khảo

https://www.ncchd.go.jp

Kyushu University Hospital

Có thế mạnh về Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng, Ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe…

Thông tin tham khảo

https://www.hosp.kyushu-u.ac.jp