Đào tạo thực hành SV, HV ĐHYD TPHCM

Quy trình tiếp nhận sinh viên, học viên Đại học Y Dược TPHCM đến thực hành