Chính sách hỗ trợ NCKH

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong ba nhiệm vụ chính của Bệnh viện, giúp duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo cũng như chất lượng khám chữa bệnh. Hoạt động NCKH được Ban Giám đốc Bệnh viện chú trọng phát triển và đưa vào nhiệm vụ bắt buộc đối với mỗi nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Bệnh viện có chính sách hỗ trợ kinh phí cho viên chức đang công tác tại Bệnh viện khi tham gia các hoạt động NCKH:

 • Công bố quốc tế bài báo khoa học
 • Công bố trong nước bài báo khoa học
 • Báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế
 • Báo cáo khoa học tại hội nghị trong nước
 • Xuất bản sách chuyên ngành

Thông tin liên hệ

Phạm Thị Quỳnh Như

 • Phòng Khoa học và Đào tạo (lầu 4, khu A)
 • Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
 • 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
 • ĐT: (028) 39525384
 • Email: nhu.ptq@umc.edu.vn

Nguyễn Xuân Quỳnh

 • Phòng Khoa học và Đào tạo (lầu 4, khu A)
 • Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
 • 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
 • ĐT: (028) 39525384
 • Email: quynh.nx@umc.edu.vn