CHLB Đức

Leipzig Heart Institute GMBH (CHLB ĐỨC)

Hỗ trợ chuyên môn, tiếp nhận đào tạo trong lĩnh vực Phẫu thuật tim mạch

Thông tin tham khảo

https://www.leipzig-heart.de