Hàn Quốc

Asan Medical Center (AMC)

Có thế mạnh về Ghép tạng, Ung thư, Tim mạch…

Thông tin tham khảo: 

http://eng.amc.seoul.kr

Đối tượng

Chi phí

Thời gian

Ghi chú

Bác sĩ (các chương trình được hỗ trợ)

Có thể được hỗ trợ chi phí đào tạo

 

Tối đa 2 bác sĩ/ đợt và tối đa 4 – 5 bác sĩ/ năm

Bác sĩ (các chương trình không được hỗ trợ)

§  Chi phí đào tạo: Tương đương 1.000 USD/ 4 tuần

§  Ký túc xá: tương đương 12 USD/ đêm

§  Ăn uống: Tương đương 5 USD/ bữa ăn

 

Học phí đã bao gồm chi phí ăn trưa, bảng tên, giấy chứng nhận (khi thời gian học trên 1 tuần)

Điều dưỡng chuyên khoa sâu

§  Tương đương 100 USD

3 – 5 ngày

§  Tương đương 500 USD

1 tuần

§  Tương đương 1.000 USD

2 tuần

§  Tương đương 2.000 USD

2 – 4 tuần

Yonsei University Health System Severance Academy

Có thế mạnh về Ngoại thần kinh, Thần kinh…

Nhận đào tạo bác sĩ chuyên khoa sâu về phẫu thuật thần kinh – cột sống, can thiệp thần kinh, hồi sức thần kinh… 

Có thể được hỗ trợ chi phí đào tạo 

Thông tin tham khảo

https://yigh.yuhs.ac

Seoul National University Bundang Hospital (SNUBH)

Có thế mạnh về Medical ICT (Information and Communication Technology) 

Thông tin tham khảo

https://www.snubh.org

Ajou University Hospital

*GYEONGGI PROVINCIAL HOSPITALS:

Các bệnh viện ở tỉnh Gyeonggi có thể nhận đào tạo bác sĩ theo chuyên khoa sâu. Có thể miễn chi phí đào tạo, hỗ trợ chi phí lưu trú nếu có kinh phí từ chính phủ tỉnh Gyeonggi và từ KHIDI (Korea Health Industry Development Institute).

Thông tin tham khảo

https://www.koreamedical.or.kr

Sejong General Hospital

Thông tin tham khảo

https://www.koreamedical.or.kr

Bundang Jesaeng Hospital

Thông tin tham khảo

 https://www.koreamedical.or.kr

Catholic University of Korea St. Vincent’s Hospital

Thông tin tham khảo

 https://www.koreamedical.or.kr

CHA Bundang Medical Center

Thông tin tham khảo

https://www.koreamedical.or.kr

Leechuntek Hospital

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA VỀ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Thông tin tham khảo

https://www.lct.co.kr

Các bệnh viện ở tỉnh Gyeonggi có thể nhận đào tạo bác sĩ theo chuyên khoa sâu. Có thể miễn chi phí đào tạo, hỗ trợ chi phí lưu trú nếu có kinh phí từ chính phủ tỉnh Gyeonggi và từ KHIDI (Korea Health Industry Development Institute).