Hội nghị khoa học thường niên

Ngày 23.11.2023

Ngày 24.11.2023

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Hội nghị sẽ được cập nhật trên website https://www.bvdaihoc.com.vn/; https://khdt.edu.vn/; https://www.facebook.com/phongkhoahocvadaotao hoặc Quý Đồng nghiệp có thể liên hệ Ban Thư ký Hội nghị qua số điện thoại (028) 39525384 hoặc email nhu.ptq@umc.edu.vn

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM kính mời Quý đồng nghiệp tham dự Hội nghị để cùng tạo nên kỳ Hội nghị chất lượng và thành công.
Trân trọng./.