Thái Lan

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Có thể sắp xếp khóa đào tạo ngắn hạn/ chương trình fellowship cho 1 bác sĩ (trong chuyên ngành ngoại thần kinh/ can thiệp thần kinh) mỗi năm: miễn chi phí đào tạo và chi phí thủ tục 

Các khóa đào tạo ngắn hạn (01 – 03 tháng) của các chuyên khoa khác nhau trong chương trình Siriraj Scholarship for ASEAN and Developing Countries (2020 -2023)

Thông tin tham khảo:

http://www.sirirajgrad.com