Course Tag: 18 tháng

63.200.000₫

Chương trình thực hành 18 tháng

12/12/2023
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM TPHCM thông báo chiêu sinh Chương trình thực hành 18 tháng như sau: Đối tượng: Bác sĩ y khoa (người có văn bằng Bác sĩ y khoa, Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ y đa khoa – chưa có chứng chỉ hành nghề…
0