Science and Training Department

Introduction

The University Medical Center HCMC (UMC) was established in 1994. UMC is the first combined hospital-university model in Vietnam. The hospital has achieved significant achievements in the fields of patient care, training, and research, and has gradually established itself as a leading university hospital.
Scientific and tranining activities have become and will continue to be the leading edge of the hospital, alongside patient care. In order to provide comprehensive and detailed information to teachers, colleagues, and students about the upcoming activities and related policies, the Science and Training Department has built this website to provide the following main information:

  • Scientific research
  • Training
  • International cooperation
  • Leadership

The editorial board welcomes your feedback and constructive suggestions to help the hospital’s scientific and educational activities develop even further.

Vision – Mission – Core Values

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi​

Tầm nhìn

Góp phần đưa Bệnh viện trở thành một hình mẫu về đào tạo, chỉ đạo tuyến; nghiên cứu khoa học; phát triển, ứng dụng công nghệ dẫn đầu Việt Nam và hội nhập với thế giới.

Sứ mệnh

Kiến tạo một môi trường thuận lợi nhất cho các hoạt động nghiên cứu khoa học; phát triển, ứng dụng công nghệ; đào tạo và chỉ đạo tuyến.

Giá trị cốt lõi

  • Năng động: Chủ động, tích cực, nhanh chóng cập nhật những xu thế mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Bệnh viện.
  • Sáng tạo: Liên tục tìm kiếm, định hướng và xây dựng những hướng đi mới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  • Chuyên nghiệp: Tinh thần, thái độ, tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học kết hợp giữa nắm vững về chuyên môn với thông thạo quy trình, quy định, quản trị hiện đại.
  • Nhân văn: Luôn đề cao mối quan hệ nhân ái giữa đối tác, đồng nghiệp, thầy trò, thầy thuốc và bệnh nhân, thầy thuốc và cộng đồng.